Vi har i disse dager fullført vårt interne SharePoint 2013-prosjekt, et meget omfattende prosjekt som har pågått i nærmere to år. SharePoint har blitt et internt styringssystem som vi er svært fornøyd med, og har ført til en betydelig effektivisering av alle interne administrative oppgaver.

I tillegg er SharePoint blitt bygget inn med alle krav i henhold til ISO 9001:2008, inkludert en prosjektstyring som både forenkler arbeidet vårt og sikrer gjennomføringsevnen vår på en enda bedre måte enn tidligere.

Her er utdrag av hva vi gjør i Sharepoint:

Help-desk – Alt som foregår mot våre kunder blir logget i SharePoint.
CRM – Salg –  Her skriver vi tilbud, følger opp tilbud og loggfører all kundekontakt.
Finance – Her overfører vi data fra SharePoint til vårt økonomisystem.
Dokumentasjon – Her logger vi dokumentasjon på kunder og nyttige tips slik at vi deler kunnskap internt og eksternt på en effektiv måte.
Dokumentsenter – Her lagrer vi dokumenter og tilbud på kunde og prosjekt. SharePoint sitt interne søk gjør at vi kan søke i dokumenter og andre filer etter spesifikke ord.
QA- HSE – Denne siden blir brukt til å vedlikeholde dokumenter ihht ISO 9001:2008 standarden.
Prosjekt – Her følger vi opp pågående prosjekter og sørger på en effektiv måte for at vi følger ISO-kravene på en effektiv måte uten at det føles som ekstraarbeid.