Denne leveransen har bestått av å levere ny Dell server, Cyberoam brannmur og Dell managed switch.

Vi har også faset ut Citrix Xen og gått over til Microsoft Hyper-v som virtualiseringsplattform.

Alt er  gjort etter best praksis fra Microsoft og Dell