Vi takker Marine Harvest for oppdraget med å levere trådløse broer på to oppdrettsanlegg i Fjell kommune.